Anpassa textstorlek    A A A 
Välkommen till Tallsjö!
   Nyheter Fotoalbum Kalender Gästbok
Navigering
    ::   Hem 
    ::   Boende & Samlingslokaler 
    ::   Sevärdheter & utflyktsmål 
    ::   Småviltjakt 
    ::   Fiske 
    ::   Föreningar 
    »   Tallsjös historia 

KONTAKT

Byålderman:
Kent Renman

Tallsjö Byasida:
Carl Erik Karlsson

De allra första Tallsjöborna
De allra första Tallsjöborna var de grupper av jägare och fiskare har levde här redan under stenåldern. De har lämnat många spår efter sig. Vid Hökudden i Käringträsket, vid Norrsjöns norra strand och på den lilla holmen i Tallsjön har man funnit skärvsten och kvartsavslag. På ön i Djupsjön finns grävda gropar som man tror använts för gravning av fisk. Under ett träd på Storbacken mitt i byn hittade man i slutet av 1800-talet en liten trindyxa av sandsten, som daterades till 6000 år f Kr. Mellan Lanaträsket och Stutvattnet finns fångstgropar för älg och vildren, som torde vara från samma tid. På backarna mellan Norrsjön och Remsjön finns flera gropar, som troligen är tusentals år gamla hyddbottnar.
Under järnålder och vikingatid, ca 500- 1000 e Kr - handlade samer och nordbor med ryssar i öster och skandinaver i väster. De lappländska pälsverken var eftertraktade. Både norska och svenska handelsmän försökte få kontroll över Lappmarkerna och kungarna drev in skatt med hårda metoder. Efter vikingatidens slut var pälsdjuren nära utrotning efter århundradens rovjakt och nordborna tappade intresset för lappmarken. Samerna blev under senare tiden av medeltiden det klart dominerande folkslaget. Lappland delades in i lappskatteland och samerna livnärde sig på renskötsel, jakt och fiske.
På 1300-talet försökte sig den svenske kungen "försvenska" Lappmarken och gav nybyggare vissa förmåner, men koloniseringen av Lappland tog inte rejäl fart förrän under 1600-talet. 1673 kom Lappmarksplakatet, som garanterade nybyggarna fullständig befrielse från skatt i minst 15 år plus att de skulle vara befriade från knektutskrivning.
För Tallsjös del dröjde det nära 100 år innan de första nybyggarna kom och slog sig ner, men det var för den skull inte alls obebott. Här låg sedan 1500-talet Launaträskets Lappskatteland, som i slutet av 1600-talet ägdes av Jacob Christophersson och här fanns många samiska boplatser, sk lappvallar, bl a på Vallen i Tallsjö, Attj-viken vid Skalmsjön, på Lill-Stutvattnets södra strand, mellan Norrsjön och Remsjön, på Kittelforsmon, på Rävahibacken på Risåsen och vid Safta.
På 1760-talet ägdes Launaträskets Lappskatteland av Thomas Christophersson, som övergav renskötseln och blev nybyggare i Gravsjö.
Tallsjö by - de första nybyggarna
1763 slog sig Daniel Markusson och Daniel Danielsson ner vid Remsjön och började bygga och bryta mark där. Men de sålde nästan genast nybyggesrätten till dem som sen blev Tallsjös egentliga grundare; Nils Svensson från Anundsjö och Salmon Pålsson från Hälla i Åsele. De var gifta med två systrar, Lisa och Gertrud - döttrar till stornybyggaren Hindric Mattsson Kosonen, känd som "Bergmellan". Han anlade nybyggen för sina sex döttrar två i Tjärn, två i Rissjön och två i Tallsjö och fick Patriotiska Sällskapets silvermedalj för sin nybyggargärning.
De båda familjerna; Nils Svensson och Lisa Hindriksdotter och Salomon Pålsson och Gertrud Hindriksdotter, övertog nybyggesrättterna vid Remsjön, men flyttade snart till kullarna mellan Käringträsket och Tallsjön. Nils och Lisa slog sig ner öster om bäcken som rinner genom byn och Salomon och Gertrud byggde och bröt mark väster om bäcken och så började Tallsjö by.
Byn växte snabbt och omkring 1850 fanns här 15 familjer och drygt 70 invånare, alla ättlingar till de första nybyggarna. 1872 var vägen mellan Fredrika och Åsele klar. Den gick rakt genom Tallsjö by och har betytt mycket för byns utveckling.
Sponsorer
Romby´s i Lomsjö
JTR Lining
Lindero Lantbruk
Björnes Måleri & Golv
Arvid Eckerskog Firma
Timra I Åsele
Scherdins redovisnings & konsultbyrå
Edströms Åkeri
Lappmarksbonden
Roger Josefssons Åkeri
Lappvärket AB
Studieförbundet vuxenskolan
Danielssons Ko & co
Vandrarhemmet Gafsele Hostel
Holmgren Bygg AB
Hälla 50 tals Café
Näslunds Väg AB
Camp Lapponia, Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland.
  Åsele byaportal © 2020 - byaradet@aselebyar.nu Design o teknik - EZIT